Atostogos. Aukcionas dirbs nuo birželio 28d.

Sutartis / contract

PAVYZDYS

 

IŠANKSTINIO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. XX/XX/XX
2021 m.                                    d.
Vilnius

UAB „Galimard Baltija“, į/k: 302468004, registruota Dvaro g. 112, Šiauliai, (toliau sutartyje Pardavėjas), kurią atstovauja direktorė Kristina Klimienė, ir (Įmonės pavadinimas) kurią atstovauja (Vardas Pavardė) ,reziduojanti (adresas),  (toliau sutartyje Pirkėjas), vadovaujantis dalyvavimo aukcione taisyklėmis (2021 m. Balandžio 02 d. ) sudarė šią išankstinio pirkimo – pardavimo sutartį:
1. Sutarties objektas
Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka automobilį.....................................................................
kėbulo nr.: .....................................................................
2. Sutarties pagrindas
2.1 Šalių susitarimu, vadovaujantis dalyvavimo aukcione taisyklėmis (2021 m. Balandžio 02 d.) Pirkėjas sutinka pirkti automobilį prieš tai jo neapžiūrėjęs ir pirkti neatsižvelgiant į automobilio būklę.
2.2 Automobilio kaina yra .................. Eur + PVM. (neįskaitant Jūrinio frakto)
3. Pirkimo principas
3.1 Visa turima informacija ir nuotraukos apie parduodamą automobilį yra pateikta pirkėjui. Pirkėjas, pasirašydamas šią sutartį, sutinka su parduodamo automobilio būkle ir prisiima visą riziką dėl nematomų arba nenumatytų defektų transportavimo metu. 
3.2 Dėl papildomų rizikų transportavimo metu Pirkėjas gali apdrausti automobilį pats arba šią riziką perduoti Pardavėjui už papildomą 10 proc. mokestį nuo parduodamo automobilio kainos, išrašant atskirą PVM sąsk. fakt. 
3.3 Į parduodamo automobilio sutartą kainą įskaičiuota: automobilio kaina, pakrovimas  Korėjoje, iškrovimas Lietuvoje, muito mokesčiai ir PVM.  
3.4 Į parduodamo automobilio sutartą kainą nėra įskaičiuota: transportavimas iki Lietuvos, visi uosto mokesčiai, visos deklaracijos. Ši suma paskaičiuojama ir išrašoma Pirkėjui, kai automobilis bus paruoštas pakrovimui, pagal tai dienai galiojančias Jūrinio frakto kainas.
4. Mokėjimas
4.1 Šalių susitarimu išrašyta avansinė sąskaita ............................ Eur sumai, pagal kurią Pirkėjas visą sumą apmoka iš karto. Terminas 1 diena. 
4.2 Jūrinio frakto sąskaita išrašoma vėliau, pagal tai dienai galiojančius įkainius. Pakrovimo suma bus suderinta su Pirkėju.
4.3  PVM sąsk. fakt. ir pirkimo – pardavimo sutartis bus išrašoma po automobilio pristatymo į Lietuvos respubliką ir išmuitinimo procedūros.
5. Terminai
5.1  Pardavėjas stengiasi, kad automobilis būtų pristatytas į Lietuvos Respubliką kuo greičiau, tačiau tai tiesiogiai nepriklauso nuo Pardavėjo. Paprastai automobilio pristatymo terminas nuo pirkimo dienos trunka apie 60-90 dienų. Šis terminas priklauso nuo to, kada bus sutvarkyti visi automobilio dokumentai eksportui (draudimo bendrovės išpirkimas iš automobilio savininko arba iš banko). 
5.2 Pirkėjo pageidavimui, kai automobilis bus pakrautas į transportavimo konteinerį, Pirkėjui bus pateiktas sekimo kodas, pagal kurį jis galės tikrinti transportavimo konteinerio vietą ir preliminarų atvykimo terminą. 
6. Šalių atsakomybė
6.1 Pardavėjas pilnai atsako už automobilio legalumą, dokumentus, jų atitikimą teisiniam reglamentavimui (areštas arba netinkami registravimo dokumentai).
6.2 Pardavėjas nepriima pretenzijų ir neatsako už automobilio būklę, kilometražą, defektus (matomus ir nematomus). Automobilis parduodamas toks koks yra (po autoįvykio ir/arba su kitais vizualiais arba techniniais gedimais), su esamais ir buvusiais defektais. Jokios garantijos automobiliui nėra taikomos. 
Automobilio defektai:                                                                                                               
......................................................................................................
......................................................................................................
6.3 Pirkėjas įsipareigoja pagal šią sutartį laiku sumokėti 2.2. punkte nurodytą Automobilio kainą ir po automobilio pristatymo į Lietuvos Respubliką bei išmuitinimo pasiimti Automobilį iš muitinės sandėlio. Dėl laiku nepasiimto Automobilio ir susidariusių sąnaudų / išlaidų už stovėjimą automobilių stovėjimo aikštelėje – apmoka Pirkėjas.


Pardavėjas:
UAB „Galimard Baltija“
Įmonės kodas: 302468004
Dvaro g. 112, Šiauliai
Direktorė Kristina Klimienė
(Pareigos,vardas, pavardė)  (parašas)

Pirkėjas:

Įmonės pavadinimas:
Įm. kodas:
Adresas:


(vardas, pavardė) (parašas)